Test

Basispolis sportongevallen

Voor wie
  • alle aangesloten leden
  • niet-leden bij deelname aan sportpromotionele activiteiten
Verzekerde activiteiten Alle activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden en tijdig (minstens 2 dagen op voorhand) gemeld zijn.
Waar
  • In binnen- en buitenland (wereldwijd)
  • Op de weg van en naar de activiteiten
Waarborgen 1. Lichamelijke ongevallen(geen franchise!)
  • Behandelings- en begrafeniskosten
Terugbetaling van alle door de RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. drie jaar. 100%
(geen kostenplafond!)
Tandprothese >maximum per ongeval € 600
  >maximum per tand € 150
Brilschade >voor het montuur € 25
  >voor de glazen € integraal
De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het hoofd  
Apotheekkosten en kosten van gipsen welke door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur. € 620
Andere niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten € 250
Vervoerskosten van het slachtoffer
(noodzakelijke kosten voor verzorging worden terugbetaald)
zoals inzake arbeidsongevallen
Begrafeniskosten tot >voor de leden van 5 jaar of ouder € 620
  >voor de leden jonger dan 5 jaar € 8.500
  • Vaste vergoedingen
Bij overlijden >per slachtoffer van 5 jaar of ouder € 8.500
  >voor de leden jonger dan 5 jaar nihil
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100% uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende invaliditeit:  
  > per slachtoffer t/m 65jaar € 35.000
  >per slachtoffer ouder dan 65jaar nihil
In geval van tijdelijke ongeschiktheid:
Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomsten bestaat en er geen enkel recht op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van toepassing voor zelfstandigen!
 
  >per slachtoffer t/m 65 jaar € 30
  >per slachtoffer ouder dan 65 jaar nihil
2. Burgerlijke aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen. Talloze uitzonderingsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat de materiële schade vaak niet vergoed wordt.
Lichamelijke schade (per schadegeval) € 5.000.000
Materiële schade (per schadegeval) € 620.000
3. Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechterlijke verdediging gewaarborgd zijn!
print deze paginaverstuur deze pagina per Email