Bijzondere gasten op Sporta-bezoek

03 Nov 2023

30 jonge spelers uit Antwerpse kwetsbare wijken genieten van een unieke Sporta-week in Tongerlo.

We leven in een van de meest welgestelde landen met haast onbegrensde mogelijkheden om ons hartje op te halen. Tijdens een schoolvakantie in Tongerlo op kamp gaan, bijvoorbeeld. Een hele week zich lekker uitleven, ravotten, kicken, dollen en vooral veel lachen. Samen met leeftijdgenoten een nieuwe, wonderbaarlijke en zorgeloze wereld betreden waar plezier en vriendschap heersen. Voor vele kinderen een beleving, maar helaas voor velen een utopie.

Ook in dit rijke land krijgt niet iedereen de kansen waarop men recht heeft. Een grote boosdoener is de armoede. Vanuit het besef dat heel wat kinderen omwille van hun leefsituatie verstoken blijven van kampdeelname, heeft Sporta meerdere sociale projecten uitgewerkt. Met deze initiatieven worden alle barrières die de toegang naar de kampen versperren, opzijgeschoven. Zo wordt jaarlijks tijdens de herfstvakantie in de Sporta Spot in Tongerlo de rode loper uitgerold voor 30 Antwerpse jongeren uit achtergestelde stadsbuurten. Onder begeleiding van een team Sporta-monitoren ervaren zij aan den lijve wat het verblijfcentrum allemaal te bieden heeft. En dat blijft heus niet beperkt tot voetbal, padel, bmx, laserbattle, teamtrophy of een dansworkshop.

Om het bereik van deze doelgroep te vergemakkelijken, doet Sporta dankbaar beroep op City Pirates. Deze voetbalclub, die actief is in de 2de amateurklasse, onderscheidt zich door haar maatschappelijk engagement. Zij ontfermt zich over de jongeren die in complexe wijken in Merksem, Linkeroever, Dam, Deurne en Luchtbal opgroeien. Naast een kwaliteitsvolle voetbalopleiding biedt ze hen diverse ondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding, competentieworkshops, toeleiding naar (studenten)jobs, ontspanning,… en dus ook een jaarlijks weerkerend Sporta-kamp in Tongerlo.

Bij City Pirates heeft voetbal meer dan twee doelen.