Over Sporta

Sporta heeft een droom: zoveel mogelijk mensen -van jong tot minder jong- laten genieten van sport en spel. Deze missie is ingegeven door de ontelbare wetenschappelijke studies die zwart op wit aantonen dat voldoende lichaamsbeweging de levenskwaliteit bevordert. Wie sportief beweegt met zin voor maat is een gezondere en gelukkigere mens. Zoveel is zeker.


‌Enkele Sporta-cijfers die imponeren

40.100 
overnachtingen per jaar op onze Spots
2.324
‌toertjes op ons hoogtouwenparcours
1.799
deelnemers aan  Sporta Mont Ventoux 
11.234
totaal aantal 
kampdeelnemers
66.542
Sporta Team leden die sporten in clubsMissie

Om de slogan ‘Beweeg Meer, Leef Meer’ in praktijk om te zetten, biedt Sporta een veelzijdige dienstverlening aan, verspreid over drie deelwerkingen: 

‌‘Sporta-federatie vzw’ stelt zich ten dienste van, enerzijds, sportclubs (Sporta-team) en, anderzijds, individuele of ongebonden sporters (Sporta Beweeg Meer). Naast een brede ondersteuning in de meest denkbare vormen, creëert zij een ruim sportief aanbod, gaande van recreatieve competities tot beweegcampagnes. Voor gepaste en geduide informatie kunnen sportieve bewegers terecht op het online platform ‘Sporta Beweeg Meer’. 

‌‘Sporta-Spot Kempenen Sporta Spot Maasland vormen een ontmoetingsplek waar bezoekers in een aangenaam kader kunnen logeren, sporten en spelen. 

‌‘Sporta-kampenbrengen kinderen en jongeren zonder onderscheid samen om plezier te beleven, te ravotten, hun creatieve talenten te ontwikkelen en avonturen te beleven.

De historische mijlpalen van Sporta

1936

De Norbertijn Antoon Van Clé ontmoet op een fietstocht in de Kempen toevallig trainende wielrenners. Tijdens dit eerste gesprek geraakt de pater begeesterd door de beslommeringen waarmee coureurs hebben te kampen en besluit om zich hun lot aan te trekken. Samen met onder meer Romain Maes, de toenmalige winnaar van de Ronde van Frankrijk, organiseert hij geregeld rennersbijeenkomsten.

1938

Door de stijgende mediabelangstelling voor zijn initiatieven wordt Van Clé bekend als ‘de sportpater’. Naast renners kloppen sporters uit andere disciplines met hun noden bij hen aan. De coureurs noemen zichzelf sportapostelen, afgekort ‘Sporta’.

1944

De groeiende populariteit noopt Van Clé om zich door medewerkers te laten omringen.

1947

Sporta vzw wordt officieel boven de doopvont gehouden.

1954

Sporta is doordrongen van de impact van lichaamsbeweging op de gezondheid en het welbevinden en lanceert voor het eerst sensibiliseringscampagnes in Vlaanderen.

1959

Sporta werpt zich op als Vlaamse pionier van de sportkampen. Het allereerste kamp wordt georganiseerd in Tongerlo en lokt 300 deelnemers.

1962

In de schaduw van de Tongerlose abdij wordt de eerste steen van het Sporta-centrum gelegd. Op het domein van 13 ha zal doorheen de volgende decennia systematisch een multifunctioneel sport- en verblijfcomplex worden opgetrokken.

1968

Sporta verlegt zijn grenzen en breidt zijn kampenaanbod uit met ski- en bergsportvakanties.

1970

In een overleg met de toenmalige minister van Cultuur Frans Van Mechelen wordt onder impuls van Sporta de ‘Sport-voor-Allen’-campagne van de Raad van Europa in Vlaanderen uitgerold.

1975

Sporta stampt een recreatieve sportfederatie uit de grond die erkend wordt onder de naam ‘Sporval’, de voorganger van de Sporta-federatie vzw.

1984

Sporta staat mee aan de wieg van de Vlaamse Wielerschool vzw.

1991

Sporta publiceert een rapport over het dopinggebruik, dat de aanleiding vormt voor het ‘decreet over de medisch verantwoorde sportbeoefening’.

1996

De kritiek van Sporta op de levenslange binding aan een sportclub mondt uit in de ‘decreet voor de onbetaalde sportbeoefenaar’.

2000

Sporta richt voor zijn aanbod creatieve, avontuurlijke jeugdkampen de vzw ‘Sporta-vakantie’ op.

2002

In Maaseik, op de oever van de waterplas ‘Heerenlaak’ bouwt Sporta een tweede verblijfcentrum: ‘Sporta Spot Maasland’.

2005

Sporta organiseert de eerste editie van de ‘Mon Ventoux’-campagne, waarmee ze een massa Vlaamse fietsers mobiliseert om samen de Franse col Mont Ventoux te beklimmen.

2006

De ‘Mon Ventoux’-campagne wint de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste.

2021

Sporta verruimt zijn dienstverlening van clubs naar ongebonden sporters.

2023

Sporta ontwikkelt het online platform ‘Sportabeweegmeer’.